Sommer - Nyhedsbrev

19.07.2022

Hent Nyhedsbrevet: Terrassehaven_News

El ladestandere
Der vil blive opstillet 4 ladestandere på Bogensevej og 4 ladestandere på Parkvej i løbet af efteråret. Du kan lade din bil op via en app på din mobil, og det kræver ikke et bestemt abonnement.

Når de er opsat og tilsluttet, kan der hentes en informationsfolder på kontoret.

Dørtelefoner
Låsefirmaet er i fuld gang med monteringen af skinner og trækker kabler. Der vil inden for de næste 2 uger blive sat information op omkring monteringen af monitor i din lejlighed lige inden for hoveddøren. Det kræver du er hjemme en hverdag i dagtimerne, medmindre du har afleveret en nøgle på kontoret og du henvender dig der og siger ok for dette. Låsefirmaet giver en halv times intro i systemet i hver opgang, så vi er trygge ved anvendelsen af vores nye aflåste indgangsdøre. Der vil være aflåste opgangsdøre fra kl. 18-06 og du vil i det tidsrum selv skulle lukke dine besøgende ind via monitor i din entre.

Hvis du har besøg af hjemmeplejen i tidsrummet kl. 18-06 skal du kontakte distrikt syg i Næstved kommune på tlf. 55 88 20 00 og få monteret en nøgleboks. Næstved kommune er orienteret af bestyrelsen omkring I vil henvende jer.

Vedligeholdelse af altaner
Husk og få malet dine vinduer og dine altan vinger inden efteråret – det er dit ansvar som ejer og vedligeholde dette. Maling til dine vinduer kan du få udleveret gratis på vores kontor i åbningstiden. Maling til altan købes hos COLOURPLUS i Næstved megacenter og du får rabat ved fremvisning af sygesikringsbevis. Husk du skal male i de godkendte farver.

Der er en gummifuge mellem altan gulv og kumme på 1. og 2. sals lejligheder og ejer er ansvarlig for denne fuge er tæt. Ligeledes er ejer ansvarlig for vinduerne er vedligeholdt med maling, så vandskader mindskes ved kraftig slagregn. Hvis ejer ikke vedligeholder vinduer og fugen omkring vinduer kan ejer stilles til ansvar for vandskader som kan opstå med vand som trænger ned til din underbo. Sådanne skader dækkes ikke af ejerforeningens forsikring, da det ejer og dennes forsikring som dækker disse. Ejer/lejer er forpligtet til at have en forsikring, da det ellers vil være et privat søgsmål mellem de implicerede ejere.

Renovering i lejligheder
Der gøres opmærksomt på, at arbejde på el-, vvs- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriserede firmaer. Enkle simple arbejder som udskiftning af allerede installerede stikkontakter og blandingsbatterier må gerne udføres af “enhver”, dvs. personer/firmaer uden autorisation, når bestemte forudsætninger er opfyldt. Tjek https://www.sik.dk/privat/Goer-det-sikkert og de har også vejledende videoer om arbejdets praktiske udførelse.

Det er strafbart at udføre autorisationskrævende arbejde uden at være autoriseret og det er både ejer og udføre som kan straffes for dette. Renovering som er udført af ikke autoriserede og som forårsager skader på bygninger dækkes ikke af ejerforeningens forsikring, men er udelukkende for ejers regning.

Udskiftning af vinduespartier
Vores byggeri har nogle år på bagen og vores vinduer er særligt slidt af vind og vejr. Ejer er ansvarlig for vinduer er vedligeholdt med maling. Hvis du står foran en udskiftning af vindues – og dørelementer,  så kan de eventuelt bestilles hos firmaet KPK-Vinder og skal monteres af håndværkere. 

De nye elementer skal i dimensioner og udseende være helt magen til de eksisterende, da bestyrelsen ellers kan stille krav om de skal skiftes igen.

Henvend dig på kontoret for råd og vejledning før du måske selv gør noget som kan koste dig dyrt i sidste ende.

Forsikringsskader
Skulle du være så uheldig og blive udsat for vand-, brand- eller glasskader er ejer forpligtet til at afværge og mindske skaden selv. Anmeldelse skal ske til NORTH på tlf. 33 25 20 10 i tidsrummet kl. 08-16, mellem kl. 16-08 er ejer forpligtet til at tilkalde Polygon skadesservice på tlf. 72 28 28 18. Der er døgnåbent 365 dage om året.

Ny hjemmeside
Ejerforeningen Terrassehaven går i luften med ny hjemmeside oktober 2022. Der vil komme informationer og opdateringer der, dog sætter vi stadig nyhedsbreve op i glasskabet i opgangen.

Husholdningsaffald og storskrald
Husk og sorter dit husholdningsaffald før det kommer i molokkerne. Store papkasser og storskrald som f.eks. møbler skal på vores genbrugsplads. Byggeaffald fra renoveringer kan ikke sættes på vores genbrugsplads.

Hunde og katte
Alle hunde skal være i snor på vores områder. Katte skal holdes indendørs, da din nabo ikke har valgt din kat både ligger i havemøbler og skider på altanen der. Jf. vores vedtægter er det tilladt med et husdyr i hver lejlighed og bestyrelsen kan forlange ejer kan pålægges og skal skaffe sig af med dyr udover det ene.

God sensommer

Bestyrelsen