Nyhedsbrev Maj 2023

Hent Nyhedsbrevet: Terrassehaven_News

  1. Udskiftning af vand – og varmemålere
    I år overskrider vores vandmålere deres juridiske levealder som er 9 år, og skal derfor udskiftes. Varmemålerne blev ligeledes monteret i 2014, – har et batteri – levetid på 10 år.

Vi har modtaget et tilbud fra Brunata om udskiftning af både vand – og varmemålere. Tilbuddet indeholder rabatter når det sker samtidigt. Bestyrelsen har valgt det mest fordelagtige.

  1. Udskiftning af varmtvandsbeholderne

Varmebeholderne under de seks blokke, som via fjernvarmen opvarmer vores brugsvand, står for at blive udskiftet. Dels på grund af at vandet ikke må blive sundhedsskadeligt at anvende. Dels for muligheden af at få fjernvarmeværket til at overtage driften af dem.

  1. Finansieringen af udskiftningen af vand – og varmemålere, samt varmtvandsbeholderne……

Bestyrelsen arbejder på hvordan finansieringen af den forventede omkostning på 4 millioner kr. skal ske, Herefter vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

  1. Opsætning af videoovervågning

S om det blev forslået – og drøftet under den ordinære generalforsamling i 2021, har den tidligere – som nuværende bestyrelse arbejdet videre med forslaget om opsætning af kameraer. Det vil finde sted i starten af maj. Kameraerne er af en type der kan filme i mørke. Overvågningen forventes blandt andet at forebygge hærværk på biler, cykeltyverier, indbrud i vores aflåste garager, aflæggelse af anden ulovlig affald ved vore molokker (se ovenstående billede). Der vil blive advaret om lovlig overvågning på indkørselsveje til vores områder. Bestyrelsen ser frem til at overvågningen også sætter en stopper for grafittimaling på vores bygninger.

  1. Ladestanderne og andre emner

Efter opsætningen af ladestanderne, var der indkøringsproblemer, som nu ser ud til gradvist at løse sig.

Ud over funktionelle problemer, tog det tid for beboerne at vænne sig til at de fire pladser ved ladestanderne, skulle holdes fri. Vores ladestandere er offentlig tilgængelige, hvilket betyder at alle kan anvende dem. Det er en lille indtægtskilde for Ejerforeningen.

Vores gårdmænd vil med sedler gøre opmærksom på at flytte køretøjer, som ikke retter sig efter de nye forhold.

– andre emner: Udskiftning af vindueselementer

Vi har – som det også kunne læses i nyhedsbrevet sidste år, valgt at inddrage emnet om udskiftning af vindueselementer.

Ejer af lejlighed er ansvarlig for at vedligeholde dør – og vindueselementer. Maling kan hentes gratis på kontoret.

Hvis du står foran udskiftning af dør – og vindueselementer, så kan de eventuelt bestilles hos firmaet KPK-Vinduer tlf 96 70 24 00 og skal monteres af håndværkere.

De nye elementer skal i dimensioner og udseende være helt magen til de eksisterende, da bestyrelsen ellers kan stille krav om de skal skiftes igen.

Henvend dig på kontoret for råd og vejledning før du måske selv gør noget som kan koste dig dyrt i sidste ende.

– andre emner: Forsikringsskader

Vigtigt: Skulle du være så uheldig og blive udsat for vand-, brand- eller glasskader er ejer forpligtet til at afværge og mindske skaden selv. Anmeldelse skal ske til NORTH på tlf. 33 25 20 10 i tidsrummet kl. 08-16, mellem kl. 16-08 er ejer forpligtet til at tilkalde Polygon skadeservice på tlf. 72 28 28 18. Der er døgnåbent 365 dage om året.

– Vandskader: Lejlighedsejerens eget ansvar…

V i har i det regn – og stormfulde forår oplevet mange vandskader. Vi gør opmærksom på lejlighedsejernes vedligeholdelsesansvar, jf. § 4 Afsnit B, Stk 2 i vores vedtægter.

For at undgå forsikringsskader ved nedsivning til andre lejligheder, er det den enkelte lejlighedejers ansvar, at vedligeholde fugen langs gulvet ved blomsterkummen, samt fugerne rundt om dør – og vindueselementerne.

Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside.

Mvh Bestyrelsen