Terrassehaven - Et rigtig godt sted at bo i Næstved Syd
Ejerforeningen
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som lejlighedsejere.

Enhver lejlighedsejer er pligtig at være medlem af forening, og medlemsskabet af foreningen og ejendomsretten skal stedse være sammenhørende.

Vedtægten er vedhæftet.
   » Ejendommen
   » Ejerforeningen
················································
»  Bestyrelsen
»  Personale
················································
   » Generalforsamling 2015
   » Bestyrelsesmøder 2017-2018
   » Bestyrelsesmøder 2018-2019
   Forside » Ejerforeningen

Vedtægter

Ejerforeningen Terrassehavens vedtægter er det overordnede grundlag for bestyrelsens arbejde. Seneste vedtægtsændring 16. april 2009.

Husorden

Ejerlejlighedsforeningen har udsendt revideret Husorden - 4 udgave, dateret november 2011

Ejerforeningen Terrassehaven, Parkvej 164/063 4700 Næstved. Tlf. 55725242, CVR 64024213